Search
Close this search box.

Godine banimi dhe sherbimi me 1 kat nenetoke 2

PËRSHKRIMI:

Godine rezidenciale me 8 kate banim, 1 kat sherbimi dhe 1 kat nentokesor parkim.

Qyteti: tirane
ADRESA: Yzberish - Tirana - Albania
KLIENTI: GJIKURIA Sh.p.k.
INVESTITORI: GJIKURIA Sh.p.k.
ARKITEKTI: Ark. S. Bakallbashi, Ark. I. Prushi, Ark. R. Ekonomi
VITI: 2006
SIPËRFAQJA: 15000 m²