Godinë banimi dhe shërbimi me 1 kat nëntokë

PËRSHKRIMI:

Godine rezidenciale me 8 kate banimi , 1 kat sherbimi dhe 1 kat nentoke parkim.

Qyteti: tirane
ADRESA: Yzberish
KLIENTI: LIN KONSTRUKSION Sh.p.k.
INVESTITORI: LIN KONSTRUKSION Sh.p.k.
ARKITEKTI: Ark. S. Bakallbashi, Ark. I. Prushi, Ark. R. Ekonomi
VITI: 2006
SIPËRFAQJA: 40000 m²