Godinë rezidenciale dhe shërbimi me parkim nëntokësor

PËRSHKRIMI:

Godinë banimi dhe shërbimi 13 kate mbi tokë me parkim nëntokësor.

Qyteti: durres
ADRESA: Lagja 3
KLIENTI: TEUTA KONSTRUKSION Sh.p.k.
INVESTITORI: TEUTA KONSTRUKSION Sh.p.k.
ARKITEKTI: Ark. S. Bakallbashi, Ark. I. Prushi, Ark. R. Ekonomi
VITI: 2004