Kompleks rezidencial me vila, apartamente e hotele

PËRSHKRIMI:

Kompleks rezidencial me vila 2 katëshe, godina banimi dhe hotel 4 katëshe me 1 kat nëntok parkim.

Qyteti: vlore
ADRESA: Rradhimë, Vlorë - Albania
KLIENTI: TEUTA KONSTRUKSION
INVESTITORI: TEUTA KONSTRUKSION
ARKITEKTI: S. Bakallbashi, I. Prushi, R. Ekonomi
VITI: 2011
SIPËRFAQJA: 15000 m²